Historik

Mobirise

Källströms musikhandel. Exteriör från Husargatan 14 år 1910 Längst t.v. firmans grundare C.G.Källström. (Bild ur "Den svenska musikhandelns historia" av Albert Wiberg, s 355)

Utdrag ur "Den svenska musikhandelns historia" av Albert Wiberg, utgiven 1955


C. G. Källströms musikhandel grundades av Carl Gustaf Källström, född i Boda i Dalarna den 1 juni 1863. Fadern dog tidigt, och modern gifte om sig med den bekante bondspelmannen Hins Anders (Denne lär ha fått en dyrbar fiol av prins Eugen och lär ha varit modellen till Anders Zorns spelman. En del av hans låtar lär återljuda i Stenhammars Midvinter. Jfr SM 1909, sid. 46.) varför gossen växte upp i en genommusikalisk miljö. Han lärde sig sadelmakeri och kom i 16-17- årsåldern till Karlstad, därifrån han for till Göteborg i 20-årsåldern, fortfarande som sadelmakare. Vid sidan av yrket ägnade sig ynglingen åt spelning framför allt på gitarr och cittra och skaffade sig nu en Brodahlcittra, som ännu finns i sonens förvar. Tidvis gav han lektioner på detta instrument för 25 öre timmen. Genom musiken kom han i kontakt med frälsningsarmén, inom vilken han så småningom blev sergeant. Då vänner och bekanta önskade att han skulle skaffa dem cittror och gitarrer, anskaffade han sådana genom Malmgrens musikhandel — gitarrerna, av tyskt märke och mycket hårdspelta. Han justerade instrumenten och tjänade 10%. Därpå övergick han till Richters bokhandel, som innehades av F. J. Orstadius, och blev återförsäljare för deras noter och instrument, främst gitarrer. Av Orstadius fick han därvid adress till tyska instrumentfirmor, tog språklektioner i tyska och började skriva efter instrumenten själv, varigenom förtjänsten blev större. Efter att på detta sätt ha prövat sig fram under 1887 och 1888, lämnade han 1889 sadelmakeriet och startade sin musikhandel i Skolgatan 21. Den 1 okt. 1891 flyttade firman till Husargatan 5, där en årshyra på 240 kr. betalades och där affären låg till troligen 1901, då flyttning skedde till Husargatan 16. Till Husargatan 14 flyttade affären 1903 och där låg den till 1945, då flyttning skedde till de nuvarande lokalerna Sprängkullsgatan 10 B.

Källström företog affärsresor både i Tyskland och Sverige. Affären förde en rik sortering av såväl instrument som noter. Med sin tidigare arbetsgivare inom sadelmakeriet hade han fortsatt samarbete, i det denne gjorde bärremmar och vissa tillbehör till instrumenten. Intima affärsförbindelser knötos med exempelvis Schusters gitarrfabrik i Tyskland, Ahlberg & Ohlsson i Stockholm, Sjöbergs musikhandel i Sundsvall, S. P. Gerdin i Åmål, A. Ryrfeldts orgelfabrik i Mellerud, Östlind & Almqvist m.fl. Längre fram med sådana firmor som Levin i Göteborg och med fiolbyggarna Börjeson och Dahlén.

Vid Carl Gustaf Källströms bortgång den 27 okt. 1927 övertogs musikhandeln av sonen Herbert William Källström, född den 5 sept. 1891, som löste ut de fem övriga syskonen ur affären. Efter avslutad skolgång hade han praktiserat i faderns affär, och han var därför väl förtrogen med företaget, vilket fortsatt verksamheten enligt tidigare riktlinjer. Liksom fadern har även sonen ägnat sig åt musikutövning och är klarinettist i Göteborgs frikyrkoorkester.

Firman har i sin verksamhet utgivit en mängd affärs- och reklamtryck. Av stort kulturhistoriskt intresse äro av dessa ett par illustrerade kataloger från tiden 1894 och c:a 1905 En tidvis mycket omfattande annonsering i tidningspressen har också ägt rum. 

Mobirise website builder - More here